TÜBİTAK

Araştırmayı özendirmek, teknolojiyi ve yenilikçiliği geliştirmek adına TÜBİTAK -TEYDEB, sanayiye ve KOBİlere destek olmaya devam ediyor. Bu desteklerden bazıları 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1503-Proje Pazarları Destekleme Programı ve 1508-Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (Teknogirişim) Programlarıdır.

1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Bu Program, 1995 senesinden beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği ile yürütülmektedir. Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

1503-Proje Pazarları Destekleme Programı

Proje Pazarları Destekleme Programı; üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje önerilerini paylaşarak olası işbirlikleri olanaklarının aranması için düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu programa üniversiteler ve araştırma kurumları başvurabilir.

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı (TEYDEB)

Programın uygulama esaslarında, Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin veya yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak, TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Daha detaylı bilgi içinwww.tubitak.gov.tr


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast