Amaçlar ve Hedefler

Amacımız

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde özel sektör ve kamu kuruluşları ile araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında sinerji oluşturarak; ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak işlerliği olan mekanizmaları kurmak, çalıştırmak ve sürdürmek,

Üniversitede disiplinler arası temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirecek, Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak,

Üniversite-sanayi işbirliği ile Üniversitenin eğitim çalışmalarına yardımcı olmak.

Misyonumuz

İleri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak.

Bu ortamda yer alan akademisyenleri, öğrencileri, girişimcileri, şirketleri ortak projelerle bir araya getirerek ekonomik ve sosyal değerlerin yaratılmasına destek olmak.

Ar-ge ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla araştırmacıların bilimsel birikimlerini kullanabilecekleri ”üniversite-sanayi işbirliği ortamları”nı oluşturmak.

Vizyonumuz

DESUM, üniversite sanayi isbirliginde proaktif çözüm yolları ile bilimin uygulamaya aktarılmasına en uygun ortamı sağlayacak geliştirme ve yenilik aktivitelerinin odak merkezi olmak amacındadır.

 

 

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast