KOSGEB

Girişimcilik Destekleri

Bu programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

KOBİ’lerin kendi aralarında işbirliği yapmasını sağlayarak ortak projeler üretmesini, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması ve ihracatın arttırılması için uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını desteklemektedir.

KOBİ Finansman Destekleri

KOBİ’lerin üretim artışını, finansman sorunlarının çözümünü, istihdam yaratmalarını, uluslararası düzeyde rekabet etmelerini sağlayan desteklerdir. Ek olarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişim imkânlarının artırılabilmesine yönelik olarak Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmeleri desteklenmektedir.

Laboratuvar Hizmetleri

KOSGEB bünyesinde, ürün kalitesini geliştirmeye yönelik 12 metal ve plastik/kauçuk laboratuvarı hizmet vermektedir. Bu laboratuvarlarda yapılan testlerin maliyetleri %50 oranında desteklenmektedir.

Daha detaylı bilgi için www.kosgeb.gov.tr

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast