KOSGEB

Yeni Girişimci Desteği – KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Teşvikleri

Genç Girişimci Geliştirme Programından mezun olan veya KOSGEB iş kurma danışmanlığı veya uygulamalı eğitim desteğini alan veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde SYDTF, İŞKUR, ÖİB, belediyeler ve kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından ulusal ve uluslararası girişimcilik eğitimine katılanlar veya (İŞGEM) de yer alan girişimcilerden son bir yıl içinde işletmesi kurulan adaylar bu destekten yararlanabilmektedir.

Genç Girişimci Geliştirme Programı - KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Teşvikleri

Programın düzenlendiği ortaöğretim sonrası örgün/yaygın eğitim kurumlarının öğrencileri bu program kapsamında yararlanabilmektedir.

E-KOBİ Bilişim Destek Kredisi – Kosgeb Bilişim Destekleri

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve KOSGEB saha taramasına dahil edilmiş bütün işletmeler yararlanabilecektir.

Kayıtlı Eleman İstihdamı Destek Kredisi – Kosgeb Banka Kredi Faiz Destekler

Destek kredisi, KOSGEB “KOBİ Beyannamesi ve Yararlanıcı Durum Tespit Formu”nu (YDTF) doldurulmuş ve onaylanmış KOBİ’ler için Asgari %50’si Küçük Ölçekli İşletmeler, (1-49 çalışanı olan), %40’ı “Kalkınmada Öncelikli Yöre” ve %60’ı “Normal Yöre ve Gelişmiş Yöre”de yer alan işletmelere kullandırılacaktır.

Daha detaylı bilgi için www.kosgeb.gov.tr