Kalkınma Ajansı

Kalkınma Ajansı Proje Desteği

Kalkınma Ajansı, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla 5449 sayılı Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

İzmir ilinde kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini artırmak, ortak iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri geliştirmek için çalışan İzmir Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı 2010 - 2013 İzmir Bölge Planı’nı hazırlayarak, bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlamaktadır.

Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra destek programına özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir. Bu kurallar her destek türüne ilişkin hazırlanan başvuru rehberlerinde düzenlenir. Desteklerimizle ilgili en güncel bilgiye ulaşmak için lütfen internet sitemizi takip ediniz.

Ajansımız tarafından sağlanan destekler proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği,doğrudan faaliyet desteği, teknik destek, faiz desteği ve faizsiz kredi desteğidir.