Amaçlarımız ve Hedeflerimiz

Amacımız

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde özel sektör ve kamu kuruluşları ile araştırma, eğitim ve toplumsal hizmet alanlarında sinerji oluşturarak; ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak işlerliği olan mekanizmaları kurmak, çalıştırmak ve sürdürmek,

Üniversitede disiplinler arası temel ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirecek, Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak,

Üniversitedeki araştırıcıların fikri mülkiyet haklarını koruyarak Üniversitedeki bilgi birikiminin üretime dönüşmesini sağlayacak girişimcilik ve teknoloji transferi faaliyetlerinde bölgesel bir merkez olmak,

Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları ile Üniversitenin eğitim çalışmalarına yardımcı olmak.

Misyonumuz

İleri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak.

Bu ortamda yer alan akademisyenleri, öğrencileri, girişimcileri, şirketleri ortak projelerle bir araya getirerek ekonomik ve sosyal değerlerin yaratılmasına destek olmak.

Ar-ge ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğretim üyeleri ve araştırmacıların bilimsel birikimlerini kullanabilecekleri ”üniversite-sanayi işbirliği ortamları”nı oluşturmak.

Vizyonumuz

DESUM, şirketler, kurumlar ve kuruluşlar ile gerçekleştirdiği işbirliği çalışmalarıyla üniversite sanayi arasında bir ara yüzey modeli olmak ve proaktif çözüm yolları ile bilimin uygulamaya aktarılmasına en uygun ortamı sağlayarak gelişim ve yenilik aktivitelerinin odak merkezi olmak amacındadır.